I 2016 begyndte Kiwa i Sverige og Danmark at bruge droner som et supplement til regelmæssig inspektion. I dag er det en service, som løbende bliver tilbudt. Det er min erfaring, at man som kunde er overrasket over de muligheder, der findes, siger Emil Tjäder, som er dronechef hos Kiwa i Sverige.

Udførelse af en visuel inspektion inde i en kedel involverer normalt stilladskonstruktion, som det nogle gange tager flere dage at bygge. Modsat kan man ved at benytte droner hurtigt få overblik og opdage synligt slid, synlige skader og aflejringer, før stilladset rejses. På denne måde får man plads til at planlægge, hvilke foranstaltninger, der som det næste trin skal træffes, siger Emil Tjäder. 

Kiwas kugleformede droner er designet til at blive brugt til inspektion i indendørs miljøer, såsom inde i kedler og tanke. Det sfæriske kulfiberbur omkring dronen beskytter den mod stød fra vægge og andre forhindringer. 

Dronepiloten kan styre dronen på afstand uden at skulle være inde i kedlen, der inspiceres. Det er tilstrækkeligt, at et mandehul er åbent for signalerne fra fjernbetjeningen for at kunne komme i kontakt med dronen. 

Droner bruges ofte til at foretage en første kontrol i begyndelsen af et vedligeholdelsesstop. Derefter får man et overblik over mulige overfladiske mangler ved at nå kedlen.

Men selv når en u-planlagt begivenhed finder sted midt i fyringssæsonen, er dronen et godt værktøj, der kan besvare spørgsmål som “Hvor var murværket, vi fandt i askeudslippet” og “Hvor lækker det?”.

Når vi stadig er på udkig efter nødsituationen, kan vi hurtigt flyve forbi de startende brændere og se, hvordan de ser ud. Er dyserne i god stand? Nej, brændt. Så ordner vi dem, mens vi stadig står stille, siger Emil Tjäder. 

I begyndelsen af ​​planlagte vedligeholdelses- og inspektionsstop kan man også bruge dronen til at se, om der er slaggetillæg, der hænger ned fra loftet eller mellem rørpakker i overhedere og economizer, som risikerer at falde ned på personale, der er sendt ind i kedlen.

Andre måder at bruge droner på er at se på cykloner, røggasrensning og skorstenen. På denne måde finder vores kunden ud af, hvor overfladisk en skade er, og man kan planlægge, hvilket stillads, der skal bygges for at kunne reparere skaden. 

Rørledninger, der er anlagt højt oppe, kan også let ses med en drone. Her kan man kontrollere, om fikseringspunktet er intakt, hvordan det ser ud med den aksiale støtte, og om der er tegn på lækage.

Eksempelvis har Mälarenergi har brugt Kiwas dronetjenester siden 2017. Det er en svensk infra servicevirksomhed, som leverer el-, varme-, vand-, køle- og hurtige kommunikationsløsninger med tilhørende tjenester til sine kunder i det vestlige Mälardalen.

Vi er opmærksomme på de fordele, der er ved at benytte droner. Således er det første, vi gør, når vi har afkølet en kedel, der skal kontrolleres, at foretage en droneinspektion. Vi gør det dels for at se, om det er sikkert at sende personale ind, dels for at opdage eventuelle skader, der skal undersøges nærmere, lige som vi skal afgøre, hvor vi skal bygge stilladser, siger Peter Gewert, der er produktionsingeniør i forretningsområdet Varme på Mälarenergi i Västerås. Han tilføjer, at områderne, hvor de benytter sig af droner, er vokset yderligere over tid. Drone-inspektioner er et godt værktøj, som vi på stadigt flere områder har fordel af at anvende.

Ifølge Emil Tjäder er der mange kunder, som bliver positivt overraskede over, hvilke muligheder for anvendelse, der er, og hvor meget man kan se med en drone. 

Droneteknologien er i konstant udvikling. Det gælder blandt andet billedkvaliteten på den indendørs drone, som er blevet markant forbedret.

Dronen, som vi i dag anvender, filmer i 4K-opløsning og har belysning med 10.000 lumen, hvilket igen betyder, at man får meget skarpe og klare billeder. Vi har et samarbejde med producenten, der oprettede indendørs droner. Dette giver os mulighed for at give feedback fra inspektionsingeniører og en række kunder, som producenten så bruger til fortsat at udvikle dronerne og deres funktioner, siger Emil Tjäder