Generalforsamling og årsmøde 2012

hotel-koldingfjord

Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Fredag den 11. og lørdag den 12. maj 2012 holder DSL og NDT Foreningen seminar, generalforsamling og årsmøde på Hotel Koldingfjord. Vi følger op og fortæller nærmere om programmet i næste udgave af SVEJSNING.

 

Kom og hør om bl.a.:

 • Hvordan kvalificerer man sig til at levere svejste konstruktioner til vindmølleindustrien
 • Hvad gør vi, når gældende standarder eller specifikationer henviser til tilbagetrukne standarder?
 • Revner i Storstrømsbroen – set fra Banedanmarks, Rambølls og FORCE Technologys vinkel
 • Berøringsfri magnetprøvning
 • Nye hjælpemidler til NDT undersøgelser
 • Svejsereparation på havvindmøllefundamenter
 • Status for EN 1090-1 og CE-mærkning. Krav til svejsekoordinatorer i små og større virksomheder
 • "NDT for svejsefolk"
 • Svejse- og NDT cases

Der tages forbehold for ændringer.
Det endelige program bliver bragt i SVEJSNING 1 2012.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DSL

I forbindelse med seminaret på Koldingfjord afholder DSL ordinær generalforsamling fredag den 11. maj 2012 kl. 16:45, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af DSL’s regnskab for år 2011 for godkendelse, samt orientering om DSL’s budget for 2012
 4. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2013
 5. Eventuelle forslag fra medlemmer (Forslag skal være modtaget af DSL’s bestyrelse inden 2. maj 2012)
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Eventuelt

Venlig hilsen,

Steen Ussing, Formand

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk NDT-forening.

I forbindelse med Seminaret på Hotel Koldingfjord afholder Dansk NDT-forening ordinær generalforsamling fredag d. 11. maj 2012 kl. 16.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forsamlingens godkendelse af beretning og beslutning af decharges for bestyrelsen.
 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 27. april 2012).
 5. Valg af medlemmer til styregruppen.
  Bent Nehlsen, Bo Bossen og Torben Lund (erstattet af suppleant Jørgen Melchior) er på valg.
  Bent Nehlsen modtager genvalg.
  Bo Bossen modtager genvalg.
  Torben Lund modtager ikke genvalg.  
 6. Eventuelt.
  1. Kort orientering om ”Niveau 3 forum”

Med venlig hilsen

Kim Agersø Nielsen, Formand

Webside produceret af Hjortlund Medier