I forbindelse med Svejse- og NDT-seminaret på Hotel Koldingfjord afholder DSN ordinær generalforsamling fredag den 24. juni 2022 kl. 16.15
 
Dagsorden:
  1. Formandens beretning for det forløbne år
  2. DSN’s regnskab for år 2021, samt orientering om DSN’s budget for 2022
  3. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2023
  4. Eventuelle forslag fra medlemmer. Forslag skal være modtaget af DSN’s bestyrelse senest 10. juni 2022
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelt
Steen Ussing, formand