I forbindelse med konferencen på Hotel Koldingfjord afholder DSN ordinær generalforsamling fredag den 16. juni 2023 kl. 16.15
 
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. DSN’s regnskab for år 2022, samt orientering om DSN’s budget for 2023
  4. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2024
  5. Eventuelle forslag fra medlemmer. Forslag skal være fremsendt til senest 2. juni 2023
  6. Valg af ny formand
  7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
  8. Eventuelt
Steen Ussing, formand