I forbindelse med Svejse- og NDT-seminaret på Hotel Koldingfjord afholder DSN ordinær generalforsamling
 
Generalforsamlingen bliver holdt: Fredag d. 21. juni 2024 kl. 16.15
 
Dagsorden:
  1. Formandens beretning for det forløbne år
  2. DSN’s regnskab for år 2023, samt orientering om DSN’s budget for 2024
  3. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2025
  4. Eventuelle forslag fra medlemmer. Forslag skal være modtaget af DSN’s bestyrelse senest 10. juni 2024.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelt
Mads Jensen, formand