I forbindelse med Svejse- og NDT-seminaret på Hotel Koldingfjord afholder DSN ordinær generalforsamling
 
Generalforsamlingen bliver holdt: Tirsdag den 31. august 2021 kl. 16.15
 
Dagsorden:
  1. Formandens beretning for det forløbne år
  2. DSN’s regnskab for år 2020, samt orientering om DSN’s budget for 2021
  3. Fastsættelse af medlemskontingenter for 2022
  4. Eventuelle forslag fra medlemmer. Forslag skal være modtaget af DSN’s bestyrelse senest 17. august 2021
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Eventuelt
Steen Ussing, formand