DSN inviterer hermed foreningens medlemmer til virksomhedsbesøg hos Inrotech A/S

Dato: Tirsdag den 6. oktober 2020

Tidspunkt: Kl. 14.00 – ca. 16.30

Mødested: C.F. Tietgens Boulevard, 5220 Odense SØ

Tilmelding senest: Tirsdag den 29. september til Monica Wenøe, tlf. 40 61 30 90. E-mail: 

Ved tilmelding skal oplyses deltagers navn, medlemsnummer, e-mailadresse, postadresse og evt. firma.

Lidt om Inrotech

Med afsæt fra Lindøværftet og skibsbygning har Inrotech mere end 25 års erfaring inden for softwareudvikling, robotautomation og svejsning. Med udgangspunkt i skibsbygningsindustrien og offshore branchen, udvikler og producerer Inrotech i dag unikke og teknisk førende svejserobotløsninger til sværindustrien på det globale marked.

Virksomheden blev stiftet i 2010 og er stadig præget af en stærk entreprenørånd, innovation og teknisk faglighed.

Gennem de seneste år er entreprenørånden og den teknologiske innovation blevet suppleret med et stærkt fundament i ledelsen og et kapitalgrundlag til fortsat vækst.

Du vil under besøget stifte bekendskab med Inrotechs tecnologier, som bl.a. omfatter automatisk adaptiv multipass svejsning samt SensLogic, som er en kombination af sensing/scanning og logik, hvilket overflødiggør programmering af robotten.

Programmet for besøget vil se ud som følger:

Kl. 14.00: Velkomst og virksomhedspræsentation

Kl. 14.45: Rundvisning på virksomheden

Kl. 15.45: Afrunding. Der serveres en forfriskning, og der gives mulighed for at stille de sidste spørgsmål.